سبد خرید  

بدون محصول

ارسال ریال 0
مجموع ریال 0

RSS فروشگاهدانلود تولبار آلکسا

Get our toolbar!

سفارش هاي اخير

حسابداری حقوق و دستمزد شرکت نفت

حسابداری حقوق و دستمزد شرکت نفت

جزییات بیشتر


ریال 75.000


در صورت در دسترس بودن به من اطلاع بده

امتيار اين محصول: 8.0/10 (2 امتياز داده شده)

 

تقديم ................................................................................................................  الف

تشكر ................................................................................................................  ب

پيش گفتار ........................................................................................................  ج

چكيده ...............................................................................................................  د

فصل اول : كليات تحقيق

1-1- مقدمه .....................................................................................................  

2-1- اهميت و ضرورت تحقيق .......................................................................  

3-1- اهداف تحقيق .........................................................................................  

4-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات ................................................................  

5-1- محدوديت و مشكلات تحقيق ..................................................................  

فصل دوم‌ : ادبيات تحقيق

1-2- تعريف سيستم حقوق و دستمزد ...........................................................  

2-2- انواع سيستم هاي پرداخت دستمزد در كشور ......................................  

3-2- طرح عيدي و پاداش ..............................................................................  

4-2- تأثير طرحهاي تشويقي دستمزد ............................................................  

5-2-تعيين مباني حقوق ونحوة ارتقاء سالانه درسيستم حقوق ودستمزد ......  

6-2- وظيفة دايرة كارگزيني ...........................................................................  

7-2- وظيفه دايره ثبت ورود و خروج ............................................................  

8-2- وظيفه دايره حسابداري حقوق و دستمزد .............................................  

9-2- چگونگي محاسبه حقوق ماهيانه توسط حقوق و دستمزد و شيوه

 پرداخت آن .....................................................................................................  

1-9-2- پرداخت دستمزد برمبناي زمان كار .................................................  

2-9-2- پرداخت دستمزد برمبناي پارچه كاري .............................................  

3-9-2- طرحهاي تشويقي حقوق و دستمزد ..................................................  

4-9-2- سهيم كردن كارگران در سود ..........................................................  

10-2- اطلاعات لازم براي محاسبه حقوق و دستمزد ....................................  

1-10-2- حقوق پايه .......................................................................................

2-10-2- ساعات كار عادي ...........................................................................  

3-10-2- ساعات كار اضافي .........................................................................  

4-10-2- نوبت كاري .....................................................................................  

11-2- كسورات حقوق و دستمزد ..................................................................  

12-2- نحوة جمع آوري اطلاعات كاركرد ماهانه ...........................................  

13-2- ثبت اوقات كار .....................................................................................  

14-2- مدارك اصلي ثبت اوقات كار ...............................................................

15-2- ماليات حقوق و دستمزد ......................................................................  

16-2- اضافه كاري و ثبت كاري ...................................................................  

17-2- انواع و دستمزد و تعاريف آنها ...........................................................  

18-2- حسابداري حقوق و دستمزد ...............................................................  

1-18-2- تهيه ثبت حقوق و دستمزد ..............................................................  

2-18-2- تسهيم حقوق و دستمزد .................................................................  

3-18-2- پرداخت خالص حقوق و دستمزد ...................................................  

19-2- پرداخت يا واريز كسورات ..................................................................

20-2- فوق العاده اضافه كاري ......................................................................  

فصل سوم : روش تحقيق

1-3- روش تحقيق ..........................................................................................

2-3- روش جمع آوري اطلاعات ....................................................................

3-3- قلمرو تحقيق ..........................................................................................

4-3- معرفي فرمولها ......................................................................................

1-4-3- مشخصه هاي مركزي ......................................................................

2-4-3- مشخصه هاي مركزي پراكندگي .......................................................

3-4-3- مشخصه هاي نسبي پراكندگي ..........................................................

4-4-3- مشخصه هاي چولگي (انحراف از قرينگي) .......................................  

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات

1-4- تجزيه و تحليل اطلاعات دي ماه 88 ......................................................

2-1-4- طبقه بندي كردن حقوق و دستكزد كارگران ....................................

2-4- منقصه هاي مركزي كارگران در دي ماه 88 .......................................

1-2-4- ميانگين حسابي .................................................................................

2-2-4- ميانه ..................................................................................................

3-2-4- نما (مد) .............................................................................................

4-2-4- نمودار چند گوش و نمايش ميانه ......................................................

5-2-4- نمودار هسيتوگران و نمايش نما .......................................................  

3-4- مشخصه هاي مركزي پراكندگي حقوق و دستمزد كارگران دي ماه 88         

1-3-4- متوسط قدر مطلق انحرافات ..............................................................

2-3-4- واريانس يا پراش ..............................................................................

3-3-4- انحراف معيار ....................................................................................

4-3-4- انحراف چارك ...................................................................................

4-4- مشخصه هاي نسبي پراكندگي حقوق و دستمزد كارگران در دي ماه 88       

1-4-4- ضريب تغييرات .................................................................................

2-4-4- انحراف خطي نسبي ...........................................................................

3-4-4- انحراف چاركي نسبي ........................................................................

5-4- مشخصه هاي چولگي حقوق و دستمزد كارگران در دي ماه 88 .........

1-5-4- ضريب چولگي پيدسن .......................................................................

2-5-4- ضريب چولگي براساس توان سوم انحرافات ...................................

6-4- تجزيه و تحليل اطلاعات فروردين ماه 89 .............................................

1-6-4- طبقه بندي كردن حقوق و دستمزد كارگران در فروردين ماه 89 ...  

7-4- مشخصه هاي آماري حقوق و دستمزد كارگران در فروردين ماه 89 .  

1-7-4- ميانگين حسابي .................................................................................

2-7-4- ميانه ..................................................................................................

3-7-4- نمودار چند گوش و نمايش ميانه ......................................................

4-7-4- نما .....................................................................................................

5-7-4- نمودار هيستوگرام و نمايش نما .......................................................

8-4- مشخصه هاي مركزي پراكندگي حقوق و دستمزد كارگران در

فروردين ماه 89 ..............................................................................................

1-8-4- متوسط قدر مطلق انحرافات ..............................................................

2-8-4- واريانس يا پراش ..............................................................................  

3-8-4- انحراف معيار ....................................................................................

4-8-4- انحراف چاركي .................................................................................

9-4- مشخصه نسبي پراكندگي حقوق و دستمزد كارگران در

فروردين ماه 89 ..............................................................................................

1-9-4- ضريب تغييرات .................................................................................

2-9-4- انحراف خطي نسبي ...........................................................................

3-9-4- انحراف چاركي نسبي ........................................................................

10-4- مشخصه هاي چولگي (انحراف از قرينگي) حقوق و دستمزد كارگران

در فروردين ماه 89 .........................................................................................

1-10-4- ضريب چولگي پيرسن ....................................................................

2-10-4- ضريب چولگي براساس توان سوم انحرافات .................................

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5- نتيجه گيري ............................................................................................

2-5- پيشنهادات ..............................................................................................

3-5- پيوستها ..................................................................................................

منابع و مأخذ ...................................................................................................  

  • تعداد صفحه : 45
  • نوع فایل : WORD

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.

30 محصولات دیگر در همان شاخه:

پشتیانی آنلاین

پشتيباني

آمار لحظه اي

افراد آنلاين : 8
بازديد امروز : 100
بازديد كل : 119104
بازديد كننده كل : 115294
IP شما : 54.226.136.179